ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşektazi Tanı ve Tedavisindeki Girişimlerimiz
Op. Dr. Emin Tireli, Op. Dr. Semih Barlas, Dr. İlhan Akaslan, Dr. Alper Toker, Dr. Musa Rahimi, Doç. Dr. Enver Dayıoğlu, Prof. Dr. Cemil Barlas
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na klinik ve akciğer grafisi ile bronşektazi öntanısı başvuran 49. Toraks Bilgisayarlı Tomografisi ile bronşektazi öntanısı ile başvuran 114 toplam 163 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Bu hastaların tümüne bronkografi çekilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bronkografiler değerlendirildiğinde 71 hastada kistik, 58 hastada silendirik, 34 hastada bronş anatomi ve yapısında patoloji tespit edilmemiştir. Bronkografi ile bronşektazi tanısı konan toplam 129 hastanın 93’ünde cerrahi operasyon kararı alınmış, 36’sına ise medikal takip uygun bulunmuştur.

Bilgisayarlı Tomografi ile bronşektazi tanısı konan 114 hastanın 102’sinde bronşektazi tanısı brokografi ile kanıtlanmakla birlikte ancak 79’una (%69.2) cerrahi operasyon kararı alınmıştır.

Klinik ve akciğer grafileri ile bronşektazi tanısı konan 49 hastanın 43’ü opere edilmiş. 50 hastada çeşitli nedenler ile operasyonu kabul etmemişlerdir. 43 hastanın 14’üne pnomenektomi, 8’ine üst lobektomi, 15’ine alt lobektomi, 6’sına bilobektomi uygulanmıştır.

Sonuç olarak her ne kadar Bilgisayarlı Tomografi ile tanıya büyük oranda yaklaşılıyor ise de, Bronkografi’nin halen daha önemli bir tanısal/ayırıcı tanıda değeri olduğu görülmüştür. Henüz rutin kullanıma girmeyen Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi’nin isi gelecek vaat ettiği söylenebilir.

Viewed : 47
Downloaded : 0