ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus Fistülü Tedavisinde Fibrin Yapıştırıcının Yeri
Doç. Dr. Abid Demircan, Dr. Necdet Öz, Uzm. Dr. Hasan Ekim, Prof. Dr. Erol Işın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
Özofagus rejeksiyonu sonrası en ciddi problemlerden biri postoperatif sütür yetersizliğidir. Diğer Gastrointestinal Sistem bölümlerinden daha sık görülür (yaklaşık %20). Bu nedenle peroperatif anastomoz hattına fibrin yapıştırıcı kullanımı sıklıkla literatürde bildirilmektedir. Biz rutin olarak kullanmaktayız. Ancak biz bu kronik özofago plevral ve servikal özofagus fistüllü 4 olgudaki uygulamamızı takdim edip, fibrin yapıştırıcılarının postoperatif kronik özofagial fistüllerin tedavisindeki yerini vurguladık.
Viewed : 52
Downloaded : 0