ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik Elektriksel Bioimpedans ve Ventrikülografik Olarak Ölçülen Ejeksiyon Fraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Dr. Murat Özeren, Dr. Orhan Veli Doğan, Dr. Atilla Keskin, Dr. Ergun Salman, Dr. Can Özer*, Dr. Ertan Yücel,
SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi
*Bayındır Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği
Kardiyovasküler performansın değerlendirilmesinde önemli parametrelerden ejeksiyon fraksiyonu (EF), noninvaziv olarak ekokardiyografi ve invaziv olarak ventrikülografi (VG) ile ölçülür. Torastik elektirksel bioimpedans (TEB) yöntemi kullanılarak elde edilen EF’nin seçenek olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak amacıyla, ortalama yaşları 57 olan 20 erkek hastaya ventrikolografi sonrası, TEB ile EF ölçümü yapıldı. EF vg: %67.5±2.7, EF teb: %62.7±1.6 ortalama fark 4.8, korelasyon sabitesi (r) :0.211, t değeri 0.897 olarak elde edildi ve iki sonuç arasında anlamlı korelasyon tespit edilemedi.
Viewed : 85
Downloaded : 0