ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Kapak Girişimlerinde “Superior-Septal” Yaklaşım
Uzm. Dr. Serdar Ener, Dr. Mert Yılmaz, Dr. Selçuk Atasoy, Doç. Dr. Hayati Özkan, Prof. Dr. Mete Cengiz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
Mitral kapak girişimlerinde klasik sağ interatrial oluğa paralel atriotomi ekadrör yardımıyla genelikle yeterli çalışma alanı sağlar.Ancak özellikle küçük sol atrium, reoperasyon gibi durumlarda mitral kapakğa ulaşmak güç olmaktadır. Transatrioseptal veya sol artium tavanından (Superior) yaklaşımlar alternatif olarak kullanılmakla birlikte, çoğu kez klasik yaklaşımlardan daha üstün değildir.

Superior ve transatrioseptal yaklaşımların kombinasyonu olan son yıllarda kullanılmaya başlanan “superior-septal” yaklaşım mitral kapak girişimi yapılan dört olguda kullanıldı.Tüm olgularda interatrial septumdaki kesinin ön kısmına konulan iki askı dikişi ile ekartöre gerek kalmadan mükemmel görüş ve çalışma alanı sağlandı. Olguların birinde papiller kas düzeyinde her iki ana kordaya kısaltma ve mitral ring anuloplasti ile triküspit De Vega anuloplasi yapıldı. Ameliyata iki olgu sinüs, diğer olguların AF ritmi ile girdi ve ameliyat sonrası ritm değişikliği yada bozukluğu olmadı.

Sol atriumu küçük, reoperasyon,ek olarak interatrial septum veya triküspit kapağa girişim gerektiren, mitral korda ve papiller kasları girişim düşünülen ve tüm atrial fibrilasyon yarleşmiş olgularda “Superior-Septal yaklaşım”ın seçilerek ideal yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Viewed : 58
Downloaded : 0