ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
INR İle Protrombin Zamanı Saptama ile Uluslar arası Standardizasyonun Ülkemize Uygulanması
Yard. Doç. Dr. Ü. Açıkel , Uzm. Dr. B. Uğurlu, Dr. H. Çatalyürek,Dr. E. Silistreli, Doç. Dr. Ö. Oto
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ,İzmir
Protrombin zamanı, özellikle mekanik prostetik kalp kapak replasmanlı hastalar olmak üzere oral antikoagulan tedavi gören birçok hastanın izleminde kullanılmaktadır. Testin sonucu ise kullanılan tromboplastine göre değişkenlik göstermektedir ve bu nedenle hem çeşitli hasta grupları için özgün tedavi düzeyleri belirleme hen de laboratuarlar arası belirli bir standart oluşturma imkanı olmamıştır.. Farklı tromblastin preperatları arasında belirli bir standart oluşturmak amacıyla geliştiren “İnternational Normalized Ratio (INR)” ülkemizde de kullanıma girmiştir. Hastanemizde 1 yıldır uygulanmakta olan INR’nin antikoagulasyon izlemindeki değerini vurgulamak amacıyla bu çalışma planlandı. Aynı olgulardan alınan 27 ayrı kan numunesine 4 ayrı merkezde protrombin zamanı bakıldı. Ayrıca metematiksel olarak INR şeklinde ifade edildi. Protrombin zamanları varyans analizi ile incelendiğinde, merkezler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görüldü. INR sonuçları incelendiğinde ise, merkezler arasındaki bu farkın azaldığı ve istatistiki olarak bazı merkezler arasında fark kalmadığı gözlendi. Sonuç olarak INR ile standardizasyonun gerek farklı merkezlerin sonuçlarını karşılaştırma açısından, gerekse kalite kontrol tespiti açısından gerekli bir yöntem olduğu düşüncesindeyiz.
Viewed : 47
Downloaded : 0