ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gerçekleştirilen Açık Kalp Cerrahisi’nin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç. Dr.Mehmet Yeniterzi, Doç.Dr. Tahir Yüksek, Yrd.Doç. Dr. Cevat Özpınar, Yrd.Doç. Dr.Sami Ceran, Prof. Dr. Ali Bayram, Doç.Dr. Hasan Gök Dr. Ufuk Tütün, Prof. Dr. Hasan Solak,Prof.Dr. Ali Ersöz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Konya
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, Nisan 1987-Haziran 1994 tarihleri arasında 316 hastaya açık kalp cerrahisi uygulanmıştır. 264 (% 84) hasta akkiz, 52 (% 16) hasta kongenital nedenlerle ameliyata alındılar. Kardiopulmoner bypass boyunca orta hepotermi ve soğuk potasyum kardiyoplejisi uygulandı. Erken mortalite 29 (%9.1), geç mortalite 15 (%7.8) hastadır.
Viewed : 55
Downloaded : 0