ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisinde Multiarteriel Greft Kullanımı
Doç. Dr. M. Emin Özdoğan, Arş.Gör. Dr. Levent Oktar, Yard. Doç. Dr.Velit Halit, Uzm. Dr. Volkan Sinci, Arş. Gör. Dr. Oğuz Tatlıcan, Arş. Gör. Dr. Hakan Aydın, Arş. Gör. Serdar Günaydın, Arş. Gör. Cumhur Sivrikoz, Arş. Gör. Dr. Mustafa Büyükbaş, Prof. Dr. Ali Ersöz
Gazi Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ağustos 1991’den Nisan 1994’e kadar koroner arter hastalığı bulunan 10 hastada bilateral a.mammaria interna, a. Gastroepiploica dextra ve a.epigastrica inferior kullanılarak myokardial revaskularizasyon sağlanmıştır.

Sol internal mammarian arter kullanımı, mükemmel sonuçların bildirilmesindensonra hemen hemen rutin hale gelmiştir. Sağ gastroepeploik ve inferior epigastrikarterler de histolojikve fonksiyonel açıdan internal mammarianartere benzer özellikler taşırlar. Safen ven greftlerine göre arteriel kondvitler yüksek açıklık oranı ve düşük aterosklerotik değeşeklek ve operatif komplikasyon insidansına sahiptirler. Multi-arteriel greft kullanımı ile morbidite ve mortalite oranlarında artma saptamadığı gibi sternal eneksiyon ve abdominal koplikasyon de görülmemiştir. Koroner Arter Cerrahisinde daha çok arteriel greft kullanımı ile daha az reoperasyonoranı ve daha konforlu yaşam koşulları sağlanacağı düşünülmektedir.

Viewed : 49
Downloaded : 0