ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
LAD Artere Açık Endarterektomi Yapılar Hastalarda Uzun Dönem Sonuçları
Dr. Uğursay Kızıltepe, Dr. Haldun Karagöz, Dr. Kerem Vural, Dr. Almet Sarıtaş, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi , Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara
Ocak 1988-Aralık 1992 arasında LAD artere uzun segment açık endarterektomi ve /veya pecplasti uygulanan 128 olgu (Grup I) ve standart LAD arter revaskülarizasyonu yapılan 131 olguda (Grup II) geç dönem takip sonuçları incelendi. Hastalar toplam 407.1 hasta yılı (0.9-6 yıl) izlendi. Grup I’de angina pectoris tetrarlama oranı %9.1/hasta yılı iken grup II’de bu oran %4.9/ hasta yılı idi. Geç dönem non fatal miyokard enfarktüsü oranı Grup I’de %0.54/hasta yılı iken diğer grupta rastlanmadı. Grup I’de kardiak nedenlerle hastaneye başvurma oranı %5.9/hasta yılı iken ,kontrol grubunda %3.1/hasta yılı idi. Peçplasti grubunda toplam kardiak girişimler %8.6/hasta yılı, Grup II’de %4.9/hasta yılı olarak gerçekleşti. Grup I’de geç dönemde %0.54/hasta yılı, Grup II’de %1.4/hasta yılı mortalite izlendi. Uzun dönemde Grup I’de %86 hasta tedaviden tatmin olmuşken,Grup II’de bu oran %88 idi. Sonuç olarak diffüz koroner arter hastalığı nedeni ile LAD plastisi uygulamasının geç dönem sonuçlarının hastalığın doğası gözönüne alındığında tatminkar olduğu sonucuna varıldı.
Viewed : 49
Downloaded : 0