ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ekstrakorporeal Dolaşım Kullanmaksızın Atan Kalpte Yapılan Koroner Bypass Ameliyatları
Oğuz Taşdemir, Kerem Vural, Haldun Karagöz, Mustafa Emir, Onurcan Tarcan, Kemal Bayazıt
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği , Ankara
Mayıs 1993-Haziran 1994 tarihleri arasında 556 hastaya (491 erkek ve 65 kadın) ekstrakorporeal dolaşım kullanmaksızın atan kalpte koroner baypass yapıldı.Ortalama 52.94 idi (28-80).bu hastaların sadece %40 ‘ında sol ventriküografi normaldi. Ventrikül fonksiyonları ileri derecede bozuk olan 36 hastadan 8’inde ameliyat öncesinde intra aortik balon takıldı. Bu hastalar, bir tanesi hariç, komplikasyonsuz taburcu edildi. 11 hastadan oluşan başka bir grupta ise , eşlik eden hastalıklar, (malignite, kronik böbrek yetmezliği gibi) veya diğer bazı problemler (ciddi karotid arter hastalığı, kalsifik aorta gibi) nedeniyle pompasız operasyon tercih edildi.352 hastada tek , 179 hastada iki, 24 hastada üç, 1 hastada ise dört damara anastomoz yapıldı. Postoperatif dönemde 25 hastada kardiyak debi ölçümleri, CK-MB ve SGOT enzim takipleri yapıldı. Mortalite %2.2 idi (12 hasta). Perioperatif MI oranı %3.95 idi. Erken postoperatif dönemin daha yumuşak geçtiği ve özellikle homolog kan tranfüzyon ihtiyacının önemli ölçüde azaldığı dikkati çekti. 9 hastada erken postoperatif kontrol angiosu yapıldı ve greftlerin açık olduğu saptandı. Sonuç olarak, bu teknik , mortalite ve belirli morbidite kriterleri ele alındığında oldukça güvenilir gözükmektedir. Ayrıca, kanülasyon,ekstrakorporeal dolaşım ve hipoterminin potansiyel problemlerinden,özellikle bazı risk gruplarında kaçınılmakta, yüksek risk taşıyan bu grupta, oldukça düşük mortalite sahip olaması nedeniyle dikkate değer bir teknik olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak hasta seçimi önemlidir ve henüz uzun takip sonuçları elde yoktur.
Viewed : 48
Downloaded : 0