ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotid Body Tümörleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cerrahoğlu, Yrd. Doç. Dr. Azman Ateş, Yrd. Doç. Dr. Münacettin Ceviz, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yekeler, Yrd. Doç. Dr. Akın Levent*, Dr. Necip Becit, Doç. Dr. Ahmet Başoğlu, Doç. Dr. Hikmet Koçak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar ,
*Radyoloji Anabilim Dalları, Erzurum
Karotid Body tümörleri nadir görülen tümörlerdendir. Karotid Body Tümörü tanısıyla 1977-1994 yılları arasında kliniğimizde toplam 19 hasta ameliyat edilmiştir. 1990 yılı öncesi ameliyata aldığımız 12 vakanın hepsinde preoperatif taşhis için sadece angiografi yapıldı. Son vakalarımızda ise teşhis için Digital Subtraction Angiography (DSA), Computerize Tomography (CT) ve Magnetic Rezonans imaging (MRI) yöntkemleri kullanılmıştır. İlk gruptaki 8 vaka (%66.6)’nın patolojik tanısı karotid body tümörü iken son 7(%100) vakamızın hepsi de karotid body tümörü olarak rapor edilmiştir.

Vakalarımızın 2’sinde aynı tarafta 1 yıl sonra nüks, 1 vakada karşı tarafta 2 yıl sonra carotid body tümörü, 3 olguda komşu lenf bezlerinde de metastaz tespit edilmiştir.

Bu makale ile karotid body tümörlerinin teşhis ve tedavisindeki yeni gelişmeler incelenmiş ve literatürlerle karşılaştırılmıştır.

Viewed : 54
Downloaded : 0