ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Serebrovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümler Azaltılabilir mi?
Op. Dr. N. Özdemir, Op. Dr. C J Nosser
Damar Cerrahisi Kliniği Marienhospital Hamm- Almanya
12.8.1987-29.12.1998 tarihleri arasında Marien Hospital (Hamm – Almanya) Damar Cerrahisi Kliniği’nde 87 hastaya toplam 102 karotis endarterektomisi uygulanmıştır. Ameliyat endikasyonu olarak semptomlu olmayanlarla % 70’in üzerindeki darlıklar, semptomlu olanlarda % 50’ye kadar olan darlıklar ve ülseroz plak saptananlar esas alındı. Postoperatif 100-500 mg/gün aspirin alan bu hastalarımıza 5 yıllık sağ kalım oranı araştırılmıştır.

5 yıl sonunda hastaların %85’i (73/87) hayattadır ve strok geçirmemişlerdir. Ölen 14 hastadan 6’sına ölüm sebebi miyokard infartüsü, 4 ‘ünde strok ve 3’ünde malignite iken 1 hastada ölüm nedeni saptanamamıştır.

Karotis endarterektomisi yapılan hastalarımızdaki strok ve buna bağlı olan ölümlerin tüm olgulara oranı %4.6 olarak bulunmuştur. Bu oran literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmış ve Karotis endarterektomisinin serebrovasküler hastalıklara bağlı ölümleri 5 yıl süreli sonuçları itibarı ile azaltığı saptanmıştır.

Viewed : 49
Downloaded : 0