ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Renal Yetmezlikle Seyreden Endokarditte Cerrahi Tedavi
Yrd. Doç. Dr. A. Mete, Doç. Dr. Ö. Bayezid, Dr. M. Yılmaz, Prof. Dr. N. Değer, Prof. Dr. E. Işın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Enfektif endokardit, nativ kapaklarda olsun, prostetik kapaklarda olsun, son derece morbid ve mortal seyre-den bir klinik durumdur. Nativ kapak nedokarditinde, özellikle antibakteriyel tedavinin başarısız olduğu durum-larda, mortalite nedenleri kalp yetmezliği, emboli, mikotik anevrizmaların rüptürü, kardiak cerrahinin kompli-kasyonları ve renal yetmezliktir.

Prostetik kapak endokarditinde, özellikle ameliyattan sonraki dönemde benzer nedenlerle martalite oranı daha daha da yüksektir.

Kliniğimizde 1991-1993 yılları arasında açık kalp cerrahisi yapılan 282 hastanın ikisi enfektif endokardit nedeni ile ameliyat edilmişlerdir. Bu olgulardan biri nativ, diğeri de protetik kapakta olmak üzere, enfektif endo-kardit tanısı ve renal yetmezlik bulguları ile tedavi edilirlerken ortaya çıkan kalp kapağı disfonksiyonuna bağlı, kalp yetmezliği bulguları nedeniyle ameliyat endikasyonu alan olgulardır.

Gerek septik emboliler, gerekse dolaşan imün kompleks (CIC) reaksiyonu nedeni ile preoperatif dönemde re-nal yetmezlik gelişen her iki olu da ameliyat edildiler ve postoperatif dönemde hemodializ programına alındılar. Günümüz koşullarında mortal kompliaksyonlarla seyreden enfektif endokarditte emniyatli bir şekilde ameliyat yapılabileceğini göstermesi akımından olgular sunularak tartışılacaktır.

Viewed : 47
Downloaded : 0