ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortik Allogreft Viabilitesinin Değerlendirilmesinde Akridin Oranj ile Boyama ve Florasan Mikroskopisi
Dr. Harun Arbatlı, Dr. Türkan Elmacı, Dr. Vakur Olgaç, Dr. Gülçin Erseven, Dr. Cemil Barlas
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Organ dönöründen alınan aortik allogreft antibotik sterilizasyonu ve modifiye Hank solüsyonu içerisined +4 dercede sekiz hafta süre ile muhafaza edildi. Allogreftten 1. gün, 2. hafta, 4. hafta ve 8. haftada kesitler alındı. 1. gruptaki kesitler Hematoksilen Eosin boyanmıs ve ışık mikroskopisi ile incelendi. 2. gruptaki kesitler ise Akridin oranj boyanmıs ve florasan mikroskopisi ile incelendi. Her iki yöntem ile 4 haftaya kadar allgreftin endotilinde viabilitenin korunduğu saptandı. 8. haftada alınan kesitler de Hematoksilen Eosin boyaması ve ışık mikroskopisi ile endotel hasarı görülmezken, Akridin oranj boyaması ve florasan mikroskopisi ile endotel viabilitasinin tamamına yakın kaybolduğu görüldü.

Sonuç olarak organ ve doku transplantasyonu çalışmalarında doku vibilitesinin değerlendirilmesi için Akridin oranj boyaması ve florasan mikroskopisinin yaralı bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Viewed : 48
Downloaded : 0