ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner Bypass Kullanılmadan Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi : İlk 5 Olgunun Sunumu
Doç. Dr. Ö. Oto, Yrd. Doç. Dr. Ü. Açıkel, Uzm. Dr. B.Uğurlu, H. Çatalyürek, Dr. E. Silistreli, Dr. E. Tüzün, Dr. K. Metin
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Kliniğimizde Mart 1994’den itibaren 5 olguya kalp çalışırken tekli koroner bypass (LİMA-LAD) uygulanmıştır. Olguların tamamında da proksimal LAD lezyonu vardı. İlk Hastada, hasta kanüle edilerek kardiopulmoner bypass uygulanırken, diğer hastalarda sadece konulasyon dikişi konulmuştur. Bu tekniği uyguladığımız hastaların postoperatif dönemde drenaj miktarı ve kan kullanımı daha az olmuş, pulmoner komplikasyonlar açısından postoperatif dönem daha rahat geçmiştir. Hastaların tamamı sorunsuz olarak taburcu olmuşlardır. Kan kullanımı üzerine olan etkisinden dolayı bu tekniği kan verilmesine dinen karşı olan bir Yehova’nın şahidine de uyguladık ve bu olguda kan kullanımına gerek olmadı. Çeşitli zorluklarına karşın bu tekniğin seçilmiş bazı olgularda güvenilir ve emin bir metod olduğu ve kardiopulmoner bypass gerektirmemesi açısından operasyon maaliyetlerini azaltmak için etkin bir yöntem olduğunu gördük.
Viewed : 58
Downloaded : 0