ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikarditlerde Cerrahi Tedavi ve Takip Sonuçları
Dr. Sinan Akkalyoncu, Dr. Yavuz Yörükoğlu, Dr. Kemal Nazlıel, Dr. Ergun Salman, Dr. Fatih Yorulmaz, Dr. Özkan Akkoç, Dr. Muzaffer Çeliköz, Dr. Ertan Yücel
SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi , Ankara
Temmuz 1985-Haziran 1994 tarihleri arasında 34’ü (%66.66) erişkin, 17’si (%33.33) pediatrik, yaşları 10 ay-65 yıl (ortalama 26 yıl) arasında değişen, 34’ü (%67) erkek, 17’si (%33) kadın 51 olguya perikardikal effüzyon,tamponat ve konstiriksiyon nedeniyle tanı ve tedavi amaçlı cerrahi girişimi uygulanmıştır.

Etiyolojide olguların 32’sinde (%62.74) nonspesifik (idiopatik), 8’inde (%15.68) metabolik (üremik), 4’ünde (%7.84) enfeksiyöz (tuberküloz, stafilokok, salmonella, hidatik kist), 3’ünde (%5.88) neoplastik (metastatik akciğer Ca), 1’inde (%1.96) (iatrojenik) neden vardı. Klinik olarak olguların 23’ünde (%45.09) kompanse sağ kalp yetmezliği, 15’inde (%33.33) tamponat, 12’sinde (%23.53) konstriksiyon tablosu gözlendi.

40 olguya (%78.42) tanı ve dekompresyon amacıyla tüp drenaj ve perikardial biopis, 11 olguya (%21.58) perikardiektomi yapıldı.

Erken mortalite 1 olgu ile (kronik böbrek yetmezliği) %1.96’dır. Takip süresi 3 gün - 74 aydır (ortalama 30 ay). Geç mortalite 2 olgu (metastatik akciğer Ca) ile %3.92’dir.

Viewed : 75
Downloaded : 0