ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kapak Replasmanı Sonrası Gelişen Çıkan Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
G. İpek, A. Gürbüz, M. Toker, Ö. Işık, C. Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi , İstanbul
Kasım 1993-Mayıs 1994 tarihleri arasında Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce AVR yapılan 4 vakada postoperatif geç dönemde dissekan aort anevrizmasına rastlanılmıştır. Hastanın iki ameliyatları arasında geçen süre 11-67 ay arasında değişmekte idi. Hastaların hepsinde ilk ameliyatları esnasında gözlenen assending aort genişlemesi post senotik dilatasyon olarak yorumlanmış 3 hastaya aortorafi uygulanarak assending aorta daraltılmıştır. Hastaların uzun süreli takipleri esnasinda, hiçbirinde bakteryel endokardit bulgularına rastlanmamıştır. Hastaların tümü hastanemize göğüs ve sırt ağrısıy çarpıntı ve efor kapasitesinde belirgin azalma ile yeniden başvurmuşlardır. İki hastada paraanüler, ikinci dereceden aort kapağı kaçağına rastlanmamıştır.

Reoperasyona alınan hastaların iki tanesine Benthall DeBono presedürü, iki tanesine de assending aortaya separe graft interpozisyonu uygulanmıştır. Hastaların tümünde aort duvarından alınan biopsi materyallerinde mukoid dejenerasyon, hyalinizasyon ve kalsifikasyonla seyreden değişiklikler saptanmıştır. Hastalardan bir tanesi erken postoperativ dönemde düşük kalp debisi nedeni ilekaybedilmiştir.Diğer üç hasta olaysız bir postoperativ dönem geçirerek şifa ile taburcu edilmişlerdir.Üç hasta da normal günlük aktivitelerine devam etmektedirler.

Aort kapak cerrahisi uygulanan hastalarda, özellikle aorta dilatasyonu ve damar duvarı incelmesi tespit edilen vakalarda geç dönemde assending aortada disseksiyon ve anevrizma gelişebileceği akılda tutulmalı ve aortorafiden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

Viewed : 82
Downloaded : 0