ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenoz Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi
Hasan Fehmi Küçük, Necmi Kurt, Nihat Çine, Oğuzhan Torlak, Hüseyin Akyol
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul
Amaç: Amacımız kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül operasyonlarında seçtiğimiz teknikleri, deneyimlerimizi, başarı ve sonuçlarını sunmaktır.

Mayertal ve Metod: Aralık 2000-Ağustos 2001 tarihleri arasında 92 hastada yapılan arteriyovenöz fistül operasyonları retrospektif olarak ameliyat, ameliyat sonrası erken ve geç dönem takip sonuçları irdelendi.

Bulgular: En sık olarak 59 hastada (%64.1) Brescia-Cimino tekniği ile el bileği düzeyinde yan yana radiyal arter ile sefalik ven arasında arteriyovenöz fistül oluşturuldu. Öncelikle damar yapısı ve yaşın uygunluğuna göre dominant olmayan üst ekstremitenin en distal bölgesi; sırayla snuff-box, Brescia-Cimino, antekübital bölge tercih edildi. Fistüllerin çalışma oranı ameliyattan hemen sonra %98.9, 1 hafta sonra %96.7, 1 ay sonra %94.5, 6 ay sonra %91.3 olarak bulundu. Komplikasyon oranımız %11.9’dur. En fazla görülen komplikasyon ise trombüs oluşumudur.

Sonuç: Arteriyovenöz fistül oluşturulurken anastomozun çalışması, verimli olması ve uzun süre çalışması amaçlanmalıdır. Fistül öncelikle kolun distal bölgesinde oluşturulmalıdır.

Keywords : Arteriyovenöz fistül, hemodiyaliz
Viewed : 16374
Downloaded : 1902