ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign İntraplevral Timoma
Gökçe Şirin, Tansel Çörtelekoğlu,*Mehmet Ali Akalın,**Büge Öz, Hasan Tüzün
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Myastenia Gravis’li hastaların %15’inde timoma bulunmaktadır. İnvazyon gösteren timomalar ise oldukça nadirdir. Olguların %30-60’ında mikroskopik veya makroskopik lokal invazyon mevcuttur. Myastenia Gravis (Osserman ve Genkins sınıflaması, sınıf I) tanısı konan ve medikal olarak semptomları kontrol altına alınan bir bayan hastamızda, ameliyat sırasında timüs hiperplazisine ilave olarak sağ plevra içinde orta loba invazyon gösteren timoma saptadık. Bu yazımızda, bu olgu çerçevesinde ektopik yerleşimli timomaları irdelemeyi amaçladık.
Keywords : Timoma, intraplevral, ektopi
Viewed : 15240
Downloaded : 2558