Doğan E, Peker Oktay R, Yener Ümit A, Dönmez S, Gökalp O. Vasorelaxant effects of dobutamine and levosimendan on rat aorta rings. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23:330-335