CEVİZ M, YEKELER İ, BAŞOĞLU A, ÖZYAZICIOĞLU A, KIZILTUNÇ A, KARAOĞLANOĞLU N, et al. . Turk Gogus Kalp Dama 1996;4: