E-ISSN 2149-8156 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER AMAÇ VE KAPSAM İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv -
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler
Editörden


Özel Sayı : 14. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriköler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi

 
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Nis 2008, Cilt 16, Sayı 2
Yazarlar: Başlık:
Özet: Tam Metin:
Tüm sayılarda Bu sayıda
Editörden
  7. evrelemeye doğru: Yanıtlarını aldığımız sorular ve havada kalan ümitlerimiz
Toward the Seventh Staging: Answered Questions and Floating Hopes

Akif Turna
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orjinal Makaleler
Alterations in bronchial nitric oxide release and pulmonary function after cardiopulmonary bypass in patients with normal and decreased respiratory capacity
Şahin Şenay, Gökçen Orhan, Ayliz Velioğlu, Batuhan Özay, Murat Sargın, Müge Taşdemir, Okan Yücel, Erol Kurç, Serap Aykut Aka
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner cerrahisi geçiren hastalarda internal torasik arter ve radial arter T greft kullanımı
Nevzat Erdil, Vedat Nisanoğlu, Murat Kaynak, Tamer Eroğlu, Cihan Hasan Berat, Nihat Aydın, Bektaş Battaloğlu
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karotis cisim tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisi
İlker Mataracı, Murat Bülent Rabuş, Kaan Kırali, Burak Kıran, Mehmet Yanartaş, Hasan Sunar, Rahmi Zeybek, Cevat Yakut
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kardiyopulmoner bypass sırasında sistemik lökosit filtrasyonunun ameliyat sonrası erken dönem miyokard fonksiyonu üzerine etkisi
Ömer Naci Emiroğulları, Fatih Aşgün, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Hakan Ceyran, Faruk Serhatlıoğlu, Reha Arsan, Ali Özbek
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Minimally invasive radial artery harvesting for coronary artery bypass surgery
Caner Arslan, Tamer Turan, Bekir Kayhan, Emir Cantürk, Levent Kaplan, Mehmet Salih Bilal
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radial arter kanülünün etkilerini değerlendirmede Allen testinin yeri
Caner Arslan, Emir Cantürk, Bekir Kayhan, Mehmet Şeker, Adeviye Gökoğlu, Levent Kaplan
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nüks spontan pnömotorakslı olgularda risk faktörleri, klinik ve radyolojik değerlendirme
Burçin Çelik, Aydın Nadir, Ekber Şahin, Melih Kaptanoğlu, Hasan Demir, Kamil Furtun
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Minimal invaziv teknik uygulanan pektus ekskavatumlu olgularda erken dönem memnuniyet bildirimi
Ahmet Önen, Aydın Şanlı, Gün Murat Eyüboğlu, Kadriye Banu Gökçen, Volkan Karaçam
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumları
Primer biliyer sirozda koroner arter bypass cerrahisi: Olgu sunumu
Gökçe Şirin, Hakan Bingöl, Tankut Akay, Hikmet İyem, Vedat Yıldırım, Harun Tatar
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An emergency surgical repair for ruptured giant right coronary artery aneurysm
Osman Tiryakioğlu, Mehmet Cem Başel, Selma Kenar Tiryakioğlu, Tamer Türk, Şenol Yavuz
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sano modifikasyonu ile Norwood stage 1 ameliyatı
Emin Alp Alayunt, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek, Fatma Zekiye Aşkar, Kenan Değirmenciler, Alkan Arpaçay
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen venöz anevrizmaların cerrahi onarımı
Özalp Karabay, Göksel Kılcı, Erdem Silistreli, Cenk Erdal, Ünal Açıkel
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnterkostal sinirden köken alan schwannoma: Olgu sunumu
Koray Dural, Bülent Koçer, Nesimi Günal, Gültekin Gülbahar, Ünal Sakıncı
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kosta kökenli osteokondrom olgusu
Sedat Demircan, İsmail Cüneyt Kurul, Cemil Deniz Yorgancılar, Özgür Karakurt
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Akciğer rezeksiyonlarında elle yapılan bronş kapama teknikleri
Ali Yeginsu
[ Özet ] [ English Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

 
 

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org