ISSN 1301-5680 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER DERGİ HAKKINDA İÇİNDEKİLER ENGLISH
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Eki 2009, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 231-237
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar
Deniz Göksedef,1 Suat Nail Ömeroğlu,1 Başar Sareyyüpoğlu,2 Murat Güçlü Elevli,3 Kaan Kırali,4 Denyan Mansuroğlu,5 Gökhan İpek,1 Cevat Yakut4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Mayo Clinic, Cardiothoracic Surgery, Rochester, MN, ABD
3Özel Konak Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Kocaeli
4Koşuyolu Kartal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
5Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greft; atan kalpte revaskülarizasyon; arteriyel ve venöz greft

Amaç: Bu çalışmada, atan kalpte tam revaskülarizasyon uygulanan hastaların perioperatif dönem karakteristikleri incelendi, erken morbidite ve mortalite nedenleri ortaya konarak, ameliyatlarda kullanılan greftlere ait kısa dönem anjiyografik sonuçlar belirlendi.

Çalışma planı: Aralık 2002-Mayıs 2004 tarihleri arasında kliniğimizde birden fazla hedef damar lezyonu nedeniyle atan kalpte tam revaskülarizasyon ameliyatı uygulanan ve ameliyatları aynı ekip tarafından yapılan toplam 89 hasta (81 erkek, 8 kadın; ort. yaş 59.7±9.2; dağılım 40-79 yıl) çalışmaya dahil edildi. Aynı dönem içerisinde tam revaskülarizasyon yapılmayan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm hastalara intravenöz narkotik anestezi tekniği ile genel anestezi uygulandı. Tüm hastaların hedef damar revaskülarizasyonuna sol ventrikülü besleyen sistemlere öncelik verilerek başlandı. Sol sistemin revaskülarizasyonunu takiben dominant koroner arter sistemine öncelik verildi. Toplam 43 hastaya kontrol anjiyografisi uygulandı.

Bulgular: En yüksek açıklık oranı %100 ile sol internal mammaryan arter greftte saptandı. Bilateral internal mammaryan arter greftleri sol ön inen koroner arter için kullanıldığında açıklık oranlarının %100 olduğu saptandı. Radiyal arter için en uygun kullanılacak hedef damar sisteminin sirkumfleks arter sistemi olduğuna karar verildi. Safen ven greftlerinin açıklık oranları arteriyel greftlerin oldukça altında bulundu.

Sonuç: Atan kalpte tam revaskülarizasyonun arteriyel greftler ile de başarılı bir şekilde yapılabileceği görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
 

“Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi “Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği”nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’ne aittir ve Yayın Kurulu’nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org