E-ISSN 2149-8156 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER AMAÇ VE KAPSAM İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv -
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler
Editörden


Özel Sayı : 14. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriköler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi

 
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Ek)
Eki 1994, Cilt 2, Sayı 2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Cerrahi Müdahale Uygulanan Fallot Tetralojisi Sonuçları
Uzm. Dr. A. Aral, Yrd. Doç. Dr. R. Taşöz, Doç. Dr. A. Uysalel, Doç. Dr. T. Çorapçıoğlu, Doç. Dr. B. Kaya Doç. Dr. K. Uçanok, Doç. Dr. Ü. Özyurda, Prof. Dr. H. Akalın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

A. Ü. T. F. İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda 21 Ocak 1985-30 Nisan 1994 tarihleri arasında 481 konjenial kalp hastalığına müdahale edilmiştir. Bu vakaların 116’sı (%24.1) Fallot tetralojisidir. Vakaların %42’si kız, %58’i erkekti. En genç hasta 3.5 en yaşlı hasta ise 34 yaşında idi. Ortalama yaş 8.9 olarak tespit edilmiştir. Yeterli pulmoner vasküler gelişme olamadığı için 8 vakaya şant operasyonu, 108 vakaya ise total korreksiyon uygulanmıştır. Şant operasyonu sonrası 1 hasta kaybedilirken total korreksiyon sonrası 6 hasta kaybedilmiştir. Total korreksiyon uygulanan hastalardaki operatif mortalitemiz %5.5 olarak tespit edilmiştir. Total korreksiyon sonrası 22 vakada erken dönem morbidite tepit edilmiş, erken dönem morbidite oranı %20.3 olarak hesaplanmıştır. Tam A-V blok nedeni ile 1 vakaya kalıcı pacemaker takılmıştır. Geç dönemde 89 hasta takibimizde idi. Hasta izleme oranımız %81.6 olarak tespit edilmiştir.

Geç dönem takiplerimizde palyatif şant girişimi uygulanan bir hastamızda şantın tıkalı olduğu tespit edilmiştir. Şant uygulanan iki hastamıza daha sonra total korreksiyon uygulanmıştır. Total korreksiyon uygulanan hastaların geç dönem takipleride bir hastada postoperatif 1. yılda rezidü VSD tespit edilmiş, bir hastada ise postoperatif 3. yılda rezidü pulmoner stenoz tespit edilmiş, her ikisine de reoperasyon uygulanmıştır. Sonuçlar başarılıdır.


[ PDF ]
 
 

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org