ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mehmet Ali Bedirhan, Orhan Taşçı, Zerrin Calay, Uğur Hacıhanefioğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, III. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Abstract