ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
T. Sarıoğlu, B. Polat, H. Türkoğlu, B. Kınoğlu, A. Sarıoğlu, H. T. Kızıltan, Y. Yalçınbaş, L. Saltık, Ü. Aydoğan*, T. Cantez*, A. Aytaç
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstütüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı *İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Kardioloji Bilim Dalı

Abstract