ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Y. Yalçınmaş, H. T. Kızıltan, G. Çetin, B. Polat, B. Kınoğlu, M. Bilal, T. Sarıoğlu, K. Karaoğlu* O. Bayındır*, A. Aytaç,
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstütüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
*İstanbul Üniversitesi Kardioloji Estütüsü , Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalı, İstanbul

Abstract