ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yard. Doç. Dr. H. Tahsin Keçelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Rüştü Kalaç, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Abstract