ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dr. Hasan Kadı, Prof. Dr. Gültaç Özbay, Yrd. Doç. Dr. Filiz Özyılmaz*, Dr. Birol Özkan, Dr. Latife Candan*, Dr.Fatih Özçelik, Dr. Ayhan Gürağan Dr. Armağan Altun, Dr. Turhan Kürüm
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Abstract