ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SUPRAKORONER AORT KAPAK REPLASMANI VE AORTOKORONER BYBASS UYGULANAAN TİP II A HİPERKOLESTEROLEMI OLGUSU
Fikri YAPICI, Fuat BİLGİN, Aykut ŞERBETÇIOĞLU, Kazım ERGÜNEŞ, Nihan YAPICI, Neşe ÇAM, Azmi ÖZLER
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul

Abstract