ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Perfüzyon Akım Hızının Oksidatif Metobolizma Üzerine Etkileri
F. Güzelmeriç, T. Koçak, Ö. Kars, Ç. Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Abstract