ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yehova Şahidi’nde aort kapak fibroelastoması ve koroner arter hastalığının kansız ameliyatının klinik tedavisi
Kürşad Öz1, Özer Ulukan1, Ender Öner2, Ersin Erek3
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular and Pediatric Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Acıbadem University, Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11540
Papiller fibroelastom, sıklıkla asemptomatik seyreden, çok nadir bir kalp tümörüdür. Ancak, tromboemboli riski nedeniyle muhtemel ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Yehova Şahitlerinde kalp cerrahisi, ölümcül acil ameliyatlar dahil, her türlü durumda kan ve kan ürünü transfüzyonunu yasaklayan dini inançları gereği, halen seyrek bir işlemdir. Bu yazıda, bir Yehova Şahidi’nde koroner arter hastalığı ve eşlik eden aort kapak fibroelastomunun başarılı cerrahi tedavisi sırasındaki kan koruma protokolünün klinik tedavi yaklaşımı literatür verileri eşliğinde sunuldu.
Keywords : Kan koruma; Yehova Şahidi; papiller fibroelastom; kan nakli
Viewed : 7155
Downloaded : 1605