ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transplantasyona köprüleme olarak sol ventrikül destek cihazı yerleştirilmesi sonrası planlanmamış hastane başvurularının analizi
Murat Sezgin1, Murat Bülent Rabuş2, Emre Selçuk3, Özge Altaş2, Sabit Sarıkaya2, Mehmet Balkanay4, Mehmet Kaan Kırali2
1Department of Cardiovascular Surgery, Tunceli State Hospital, Tunceli, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Muş State Hospital, Muş, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Yeni Yüzyıl University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18836
Amaç: Bu çalışmada sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrasında planlanmamış hastane başvurularının sıklığı, paternleri, nedenleri ve maliyetleri araştırıldı.

Çalışma planı: Nisan 2012 - Eylül 2016 tarihleri arasında sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrasında başarılı bir şekilde taburcu edilen toplam 50 ardışık transplantasyona köprüleme hastasının (45 erkek, 5 kadın; ort. yaş 46.9±10.3 yıl; dağılım, 19-67 yıl) 99 planlanmamış hastane başvurusu retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, implantasyon öncesinde hemodinamik ölçümleri ve taburculuk sonrasında yeniden hastane başvuruları kaydedildi. Rutin poliklinikte tedavi edilemeyen majör nedenlere bağlı hastane yatışları, planlanmamış hastane başvurusu olarak kabul edildi. Sağkalım analizi yapıldı.

Bulgular: Taburculuk sonrası tekrar hastaneye başvuru oranı yıllık 1.7 idi. İlk 90 gün içinde hastane başvurusu olan hastaların sağkalım süresi, erken başvuru yapmayan hastalara göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Takip sırasında en sık hastaneye yeniden başvuru nedenleri enfeksiyon (%23.2), nörolojik disfonksiyon (%22.2), kardiyak nedenler (%12.1), kanama (%11.1) ve cihaz malfonksiyonu (%10.1) idi. Nörolojik disfonksiyon (82.005 USD) ve cihaz malfonksiyonu (73.300 USD) en yüksek ekonomik yüke neden oldu.

Sonuç: Sol ventrikül destek sistemi cihazı olan hastalar arasında tekrar hastane başvurusu sıktır. Hastane yatışlarının sıklığını ve maliyetini azaltmak için önleyici stratejilerin yanı sıra, uzun dönem advers olaylara yönelik etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önemlidir.

Keywords : Transplantasyona köprüleme, sonuç, tekrar başvuru, nakil, ventrikül destek cihazı
Viewed : 1885
Downloaded : 460