Işık B, Demirel Bekir C, Özköse Z, Demircan S, Kürkçüoğlu C, Tokur2 M, et al. A case of pneumothorax developing after subclavian catheterisation. Turk Gogus Kalp Dama 2006;14:163-165