Kocatürk İbrahim C, Yentürk E, Ürer N, Fazlıoğlu M, Çevik Gül A, Alkan N, et al. A case of intrapulmonary teratoma with massive hemoptysis. Turk Gogus Kalp Dama 2007;15:076-078