Yeğinsu A, Ergin M, Köseoğlu Doğan R, Başsorgun3 İbrahim C, İbrahim . Barrett’s esophagus. Turk Gogus Kalp Dama 2009;17:221-228