Karamustafaoğlu Altemur Y, Reyhan G, Top H, Kement B, Yörük Y, Balkanlı1 K, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans. Turk Gogus Kalp Dama 2009;17:282-284