Yıldırım T, Selimoğlu Ö, Çevik C, Öztürk İ, Öz Mine F, Kurtoğlu N, et al. Chylopericardium following double valve replacement. Turk Gogus Kalp Dama 2009;17:296-298