Gülmen Ş, Doğuç Kumbul D, Ceylan Gökçe B, Çetin Kahraman N, Meteoğlu İ, Okutan H, et al. The effect of beta-glucan on kidney injury in experimental aortic ischemia-reperfusion. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19:234-241