Tekelioğlu Yaşar Ü, Gürses Lütfi E, Saçar M, Sungurtekin1 H, . Malpositions of central venous catheter: three case reports. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19:276-278