Yücel O, Kavaklı K, Çaylak H, Kurt B, Gürkök S, Genç1 O, et al. Giant solitary fibrous tumor of the pleura. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19:652-655