Günday M, Durusu M, Yıldızhan A, Karpuzoğlu E, Depboylu B, Eryılmaz4 M, et al. Analysis of 41 cases with vascular injury. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:065-068