Göz M, Hazar A, Aydın Salih M, Kürkçüoğlu2 Can İ, Can . Primer invazif intrapulmoner timoma. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:161-163