İpek G, Ömeroğlu Nail S, Göksedef D, Göde S, Balkanay Onur O, Pekmezci S, et al. Simultaneous heart and kidney transplantation. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:348-351