Gökçe M, Saydam Ö, Altın R, Yurdakan3 G, . Giant liposarcoma in hemithorax. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:938-940