Alar T, Özçelik C, Onat S, Özçelik Z, Bayar5 Sırrı E, Sırrı . Treatment of pediatric parapneumonic empyemas with pulmonary cavitary lesions. Turk Gogus Kalp Dama 2013;21:084-088