Lafçı G, Kocabeyoğlu Sabit S, Yalçınkaya A, Kadiroğulları E, Türkvatan A, Özatik1 Ali M, et al. Rupture of isolated inferior thyroid artery aneurysm leading to life-threatening hemothorax. Turk Gogus Kalp Dama 2013;21:445-447