Bayaroğulları H, Mansur Güzel İ, Temiz M, Yetim4 Durgun T, Durgun . Killian-Jamieson diverticulum. Turk Gogus Kalp Dama 2013;21:487-490