. A NEW CARDIAC CENTER: VAN YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ. PRELIMINARY RESULTS. Turk Gogus Kalp Dama 2001;9:074-078