Arslan S, Arslan E, Şanlı M, Bakır K, Elbeyli L. Ectopic mediastinal pancreas. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:192-195