Durukan Barış A, Durukan E, Gürbüz Alper H, Salman N, Uçar İbrahim H, Yorgancıoğlu1 C, et al. Age, creatinine, ejection fraction score: simpler is easier. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:271-276